Κυριακή 19 Μαΐου 2013

09 Μαΐου 1933: Η ανοιχτή επιστολή της Έλεν Κέλερ προς του Γερμανούς φοιτητές πριν το κάψιμο των βιβλίων


Στα μέσα του Μαΐου του 1933, οι Αμερικανοί έμαθαν πως οι Γερμανοί φοιτητές θα έκαιγαν μια τεράστια λίστα "αντιγερμανικών" βιβλίων.Στην πλατεία Μπέμπελπλατς, μπροστά από το Πανεπιστήμιο Χούμπολτ, στις 10 Μαΐου του 1933, από το πρωί μέχρι λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, οι οπαδοί του Χίτλερ έριξαν στις φλόγες 20.000 τόμους, τους καρπούς του γερμανικού πνεύματος. Έργα των Φρόιντ, Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, Μπρεχτ, Χάινριχ Μαν και εκατοντάδων άλλων μετατράπηκαν σε στάχτη. Και το καταστρεπτικό έργο επαναλήφθηκε σε άλλες 20 γερμανικές πόλεις και τα έργα 400 συγγραφέων χάθηκαν στις φλόγες.

Η Έλεν Κέλερ, της οποίας το "How I Became a Socialist" ήταν στη λίστα, έγραψε μια ανοιχτή επιστολή προς τους φοιτητές, μια ημέρα πριν το γεγονός.

Το προσχέδιο φέρει χειρόγραφες σημειώσεις του Polly Thomson, ο οποίος, μαζί με την Anne Sullivan, ήταν οι κύριοι σύμβουλοι της Keller. Η παράγραφος στο κάτω μέρος της σελίδας, η οποία τελικά ενσωματώθηκε στη μορφή που στάλθηκε στο Associated Press για δημοσίευση, πρεσβεύει την κατανόηση για τις αιτίες της γερμανικής δυσαρέσκειας, ενώ καταδικάζει απερίφραστα την απάντηση.

Το κείμενο

To the student body of Germany:

History has taught you nothing if you think you can kill ideas. Tyrants have tried to do that often before, and the ideas have risen up in their might and destroyed them.

You can burn my books and the books of the best minds in Europe, but the ideas in them have seeped through a million channels and will continue to quicken other minds. I gave all the royalties of my books for all time to the German soldiers blinded in the World War with no thought in my heart but love and compassion for the German people.

I acknowledge the grievous complications that have led to your intolerance; all the more do I deplore the injustice and unwisdom of passing on to unborn generations the stigma of your deeds.

Do not imagine that your barbarities to the Jews are unknown here. God sleepeth not, and He will visit His judgment upon you. Better were it for you to have a mill-stone hung around your neck and sink into the sea than to be hated and despised of all men.

Μετάφραση

Προς τους φοιτητές της Γερμανίας:

Η Ιστορία δεν σας έχει μάθει τίποτα αν νομίζεται ότι μπορείτε να σκοτώσετε τις ιδέες. Οι τύραννοι έχουν προσπαθήσει πολλές φορές στο παρελθόν να το κάνουν, και οι ιδέες ξεσηκώθηκαν και τους κατέστρεψαν.

Μπορείτε να κάψετε τα βιβλία μου και αυτά των λαμπρότερων μυαλών της Ευρώπης, αλλά οι ιδέες τους έχουν διαρρεύσει μέσα από ένα εκατομμύριο κανάλια και θα συνεχίσουν να επιταχύνουν άλλα μυαλά. Έδωσα όλα τα δικαιώματα των βιβλίων μου για πάντα στους Γερμανούς στρατιώτες που τυφλώθηκαν στο Παγκόσμιο Πόλεμο χωρίς να το σκεφτώ αλλά με αγάπη και συμπόνια για τον γερμανικό λαό.

Αναγνωρίζω τις θλιβερές επιπλοκές που οδήγησαν στη μισαλλοδοξία σας. Ακόμη περισσότερο καταδικάζω την αδικία και την μη σοφία σας που περνάει στις αγέννητες γενιές το στίγμα των πράξεών σας.

Μην φανταστείτε ότι οι βαρβαρότητες σας προς τους Εβραίους είναι άγνωστες εδώ. Ο Θεός δεν κοιμάται και θα σας στείλει την κρίση Του. Καλύτερη θα ήταν να κρεμάσετε μια πέτρα γύρω από το λαιμό σας και να βουτήξετε στη θάλασσα, παρά να σας μισεί και να σας περιφρονεί όλος ο κόσμος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου