Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013

Συνηθισμένα λάθη σε αρχαΐζουσες και όχι μόνο, εκφράσεις


Τις χρησιμοποιούμε, ας τις λέμε και σωστά!Εκ των ων ουκ άνευ (και όχι: εκ των ουκ άνευ)
Υπέρ το δέον (και όχι: υπέρ του δέοντος)
Όσο(ν) αφορά το θέμα αυτό (και όχι: όσο αφορά στο θέμα αυτό, διότι αποτελεί μεταγλώττιση της λόγιας σύνταξης: όσον αφορά εις το θέμα αυτό. Ούτε, βεβαίως, ως αναφορά).
Στη διαπασών (και όχι: στο διαπασόν)
Βρέχει επί δικαίους και αδίκους (και όχι: επί δικαίων και αδίκων).

Εν πάση περιπτώσει (και όχι: εν πάσει)
Οι στύλοι του Ολυμπίου Διός (και όχι: οι στήλες)
Εν κρυπτώ και παραβύστω (και όχι: απαραβύστω)
Απορώ και εξίσταμαι (και όχι: απορώ και εξανίσταμαι)
Ποιούμαι την νήσσαν (κοινώς: κάνω την πάπια και όχι: ποιώ την νήσσαν)

Περί πολλά τυρβάζει (και όχι: περί πολλών τυρβάζει)
Απεκδύομαι την ευθύνη (και όχι: απεκδύομαι της ευθύνης)
Ελαφρά τη καρδία ( και όχι: με ελαφρά την καρδία)

Δίνω το «παρών» (και όχι: δίνω το παρόν)

Δυνάμει (και όχι: εν δυνάμει)

Ενός εκάστου (και όχι: καθενός εκάστου)
Ενόψει όσων θα γίνουν (και όχι: ενόψει όσων έγιναν)
Επί το έργον (και όχι: επί τω έργω)
Παρά πόδα (και όχι: παρά πόδας)
Δει δε χρημάτων… (και όχι: δει δη χρημάτων…)

Θα ανοίξουν τον ασκό του Αιόλου (και όχι: τους ασκούς)

Πόσω μάλλον (και όχι: πόσο μάλλον ή κατά πόσο μάλλον)

Προτέρα κατάσταση (και όχι: προτεραία)

Διεμερίσαντο τα ιμάτια (και όχι διεμοιράσαντο ή διαμοιράσαντο)

Διά του λόγου το ασφαλές (και όχι: διά του λόγου το αληθές)

Δεν έχει πού την κεφαλήν κλίνη (και όχι: πού την κεφαλήν κλίναι)

Εισέπραξε τα επίχειρα (και όχι τα επιχείρια)

Επί ξυρού ακμής (και όχι: επί ξηρού) Ξυρόν= ξυράφι

Των παχιών(ή παχειών) αγελάδων (και όχι: των παχέων)

Παρελθέτω απ’ εμού το ποτήριον τούτο (και όχι: απελθέτω)

Πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις (και όχι: πριν αλέκτωρ φωνήσει)

Ου γαρ γιγνώσκεις τι τέξεται η επιούσα (και όχι: τεύξεται)

Χάρμα ιδέσθαι (και όχι: χάρμα ειδέναι)

Λάθε βιώσας (και όχι: λάθρα)

Ο, η ελάσσων, το έλασσον (και όχι: το ελάσσον)

Ο, η αυτάρκης, το αύταρκες (και όχι: το αυτάρκες)

Ο,η κακοήθης, το κακόηθες (και όχι: το κακοήθες)

Ο περί ου ο λόγος, αλλά η περί ης ο λόγος , οι περί ων ο λόγος

Ανέκαθεν (και όχι: από ανέκαθεν ούτε εξ από ανέκαθεν [!])

μακρόθεν (και όχι: εκ του μακρόθεν)

πηγή: thessalonikiartsandculture.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου