Τρίτη 10 Ιουλίου 2012

Πολύχρωμα έντομα

Τα έντομα εμφανίστηκαν πριν 300 εκατομμύρια χρόνια. Δείτε μερικά πολύχρωμα!

Hypercompe Scribonia

Cecropia Moth Caterpillar

Coreid Bug Nymphs

Gasteracantha Cancriformis

Orchid Mantis

Madagascan Moon Moth

Miltochrista Sauteri

Oleander Hawk Moth

Spicebush Swallowtail Caterpillar

Spicebush Swallowtail Caterpillar

Handmaiden Moths

Jewel Caterpillar

Eastern Lubber Grasshopper

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου